Published On: 15. 8. 20221065 words5,3 min read

Zajímá vás, jaká léčba je nejúčinnější na syndrom dráždivého tračníku? Jelikož je syndrom dráždivého tračníku velmi složité a rozmanité onemocnění, léčba nemusí být vždy jednoduchá a u každého pacienta může být trochu odlišná.

Konkrétní podtyp IBS vám pomůže určit správnou léčbu

Syndrom dráždivého tračníku (IBS) je chronické onemocnění, které postihuje trávicí systém, zejména střeva. Zahrnuje několik různých symptomů, jako jsou nepříjemné křeče v břiše, nadýmání, průjem a zácpa. Tyto problémy trvají měsíce a opakovaně se vrací.

Protože léčbu je vhodné volit podle konkrétního podtypu syndromu, je jeho určení alfou a omegou. Syndrom se dělí podle převládajícího příznaku na IBS s převládajícím průjmem (IBS-D), IBS s převládající zácpou (IBS-C) nebo IBS smíšeného typu (IBS-M), u kterého se střídají období průjmu a zácpy. Tyto podtypy jsou klasifikovány podle sedmibodové škály Bristol Stool Chart, která je založena na vzhledu stolice od typu 1 (oddělené tvrdé hrudky jako ořechy, těžko průchodné) po typ 7 (vodnatá, žádné pevné kousky, zcela tekutá). Určení správného podtypu je přesnější, když mají pacienti alespoň 4 dny abnormálního vyprazdňování měsíčně bez jakékoli specifické léčby.

Léčba dráždivého tračníku je rozmanitá

Složitost a rozmanitost projevů syndromu dráždivého tračníku ztěžuje léčbu, kterou byste vždy měli konzultovat se svým lékařem. Důležité je mít na paměti, že léčba, která funguje u jednoho pacienta, nemusí fungovat u druhého. Velká část pacientů s IBS spojuje své příznaky s požíváním konkrétních potravin. Avšak u každého se mohou lišit. Řada vědeckých studií poukazuje na roli stravy u nemocných s IBS, ale v mnoha případech chybí kvalitní důkazy.

Mezi první obecná doporučení pro léčbu dráždivého tračníku patří dodržování pravidelného stravovacího režimu, omezení příjmu alkoholu, kofeinu, kořeněných jídel a tuků, ale také pravidelná fyzická aktivita a dostatečný příjem tekutin. Pokud tato doporučení váš stav nezlepší, je možné vyzkoušet další metody, jako je například dieta s nízkým obsahem FODMAP nebo např. PROIBS®.

Pro přehlednost se můžete podívat na potravinovou pyramidu syndromu dráždivého tračníku. Byla sestavena dle současných dietních doporučení a existující literatury. Základna pyramidy zdůrazňuje význam pravidelné fyzické aktivity, dostatečné hydratace a zdravých stravovacích návyků. Následují potraviny uspořádané na základě doporučené frekvence příjmu ve vzestupném pořadí. Každá úroveň obsahuje příklady toho, co lze konzumovat v rámci diety s nízkým obsahem FODMAP.

PROIBS® – vhodná léčba příznaků dráždivého tračníku

Certifikovaný zdravotnický prostředek pro léčbu příznaků syndromu dráždivého tračníku PROIBS® byl vyvinut odborníky ve Švédsku, kde se setkal se skvělými výsledky jak v odborných studiích, tak u reálných pacientů. Většina jejich obtíží postupem času úplně vymizela.

Omezit FODMAP vám může pomoci

Dieta s nízkým obsahem FODMAP může být skvělým pomocníkem při mírnění symptomů, které jsou způsobené syndromem dráždivého tračníku. FODMAP jsou skupiny cukrů, které jsou špatně tráveny nebo absorbovány v našich střevech. Slovo je zkratkou pro „Fermentable Oligo-, Di-, Mono-sacharides And Polyols“, tedy fermentovatelné oligosacharidy, disacharidy, monosacharidy a polyoly. Jedná se o sacharidy s krátkým řetězcem, které se přirozeně vyskytují v mnoha potravinách. V souhrnné analýze novozélandské univerzity bylo zjištěno, že až 86 % pacientů s IBS pociťuje při dietě zlepšení celkových gastrointestinálních příznaků i jednotlivých příznaků, jako jsou bolesti břicha, nadýmání, zácpa, průjem a plynatost.

Zlepšení vašich stravovacích návyků je na místě

Navzdory omezeným důkazům se doporučuje pacientům s IBS zlepšit stravovací návyky. Vhodný je pravidelný stravovací režim, menší porce, důkladné žvýkání a dostatečný čas a klid na jídlo. Vyvarovat byste se naopak měli dlouhým mezerám mezi jídly, přejídání či konzumaci jídel pozdě v noci.

Kofein a alkohol konzumujte střídmě

Je známo, že alkohol ovlivňuje motilitu, absorpci a permeabilitu zažívacího traktu. Důkazy o vlivu alkoholu na pacienty s IBS jsou však omezené. Obecně se ale doporučuje omezit jeho konzumaci. I role kofeinu u IBS není zcela jasná. Několik studií uvedlo, že káva a čaj s obsahem kofeinu patří mezi potraviny spojené s příznaky pacientů s IBS. Na druhé straně nebylo zjištěno, že by u lidí s návykem pití kávy bylo IBS častější. Příjem kofeinu by měl být tedy u pacientů s IBS vyhodnocen, a pokud souvisí s příznaky, měl by být denní příjem omezen na maximálně 400 mg kofeinu (zhruba 5 až 6 šálků kvalitního espressa), což je dle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin bezpečný limit pro většinu dospělých.

Zdroje:

Nanayakkara, Wathsala S., et al. „Efficacy of the low FODMAP diet for treating irritable bowel syndrome: the evidence to date.“ Clinical and experimental gastroenterology 9 (2016): 131.

Trinkley, K. E., and M. C. Nahata. „Treatment of irritable bowel syndrome.“ Journal of clinical pharmacy and therapeutics 36.3 (2011): 275-282.

Cozma-Petruţ, Anamaria, et al. „Diet in irritable bowel syndrome: What to recommend, not what to forbid to patients!.“ World journal of gastroenterology 23.21 (2017): 3771.

Bristol Stool Chart: Types of Poop – Shapes, Textures & Consistency (webmd.com)

KUPTE SI PROIBS® V TĚCHTO LÉKÁRNÁCH:

Cena od: 309 Kč

Cena od: 259 Kč

Cena od: 285 Kč

Cena od: 289 Kč

Cena od: 293 Kč